TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

Medlemskap i Norsk viseforum gir rett til tilskudd til voksenopplæringstiltak gjennom Musikkens studieforbund. All øving laget/musikkgruppa har, gir et timetilskudd til laget.
Det søkes til fylkesmusikkrådet i Troms: Troms musikkråd.

Les mer

FRIFOND

Frifond musikk er en støtteordning for lokal og frivillig kulturaktivitet i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner og -grupper.
Frifond ble i 2000 opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet.

Les mer

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN

Musikkutstyrsordningen gir støtte til innkjøp av utstyr og tiltak innen jazz, rock, folkemusikk/joik, viser, verdensmusikk og andre sjangere innen den såkalte rytmiske musikken.

Les mer

ANDRE ORDNINGER

Det er flere ordninger som kan søkes på, bl.a. Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Norsk kulturråds arrangørstøtteordningen, kommuner og fylkeskommuner, Sparebankstiftelsens fond m.fl.
Se lenker til de forskjellige.

Les mer