Medlemskap

Medlemsskap i Norsk Viseforum er ikke dyrt:

A-medlem: kr 250
Medlemslag/-klubber: Fra kr 600
Arrangørforetak/institusjoner:Fra kr 600
HVORFOR VÆRE MEDLEM I NORSK VISEFORUM?

Du kan få PR for deg selv og dine konserter/ arrangementer på våre sider.

Momskompensasjon: Vi søker om momskompensasjon for frivillige organisasjoner på vegne av dere.

TONO-avtale: Klubben blir inkludert i vår TONO-avtale som fritar klubben for TONO-avgift.

Voksenopplæringsmidler: Klubber/grupper kan søke tilskudd til egen kursvirksomhet på www.musikkensstudieforbund.no

Grupper med yngre medlemmer (hvor 1/3 av medlemmene er under 26 år) kan søke om Frifond-tilskudd gjennom Norsk viseforum.

Vi har større gjennomslagskraft i kulturlandskapet hvis vi står sammen.

Du blir en del av det landsomfattende nettverket av viseentusiaster, og får informasjon om kurs og treff.

Som A-medlem får du det nordiske bladet VISER (som kommer med 70-80 sider to ganger i året).