Viseskrivekurs med Ragnar Olsen og Jan Arvid Johansen

Kåfjord og Tromsø  18.11.2006

Lørdag og søndag 18.-19. november, ble det arrangert viseskrivekurs i Tromsø med to av ”boknakaran” Ragnar Olsen og Jan Arvid Johansen som kursledere.
Kurset ble arrangert i Kåfjord første helg i februar samme år med stor suksess, 15 kursdeltakere og gode tilbakemeldinger. Instruktører blir Ragnar Olsen og Jan Arvid Johansen.