Arrangørseminar

Tromsø  08.06.2013  Pris kr.  Medlemmer kr 500 / studenter kr 200 / Andre kr 800

Nordnorsk viseforum inviterer til arrangørseminar lørdag 8. juni i Tromsø, i forbindelse med avvikling av årsmøtet.
Seminaret er åpent for alle – kulturarrangører av alle slag, og forelesere er Svein Spjelkavik, Arne Ivar Hanssen og undertegnede som skal snakke om hhv markedsføring av arrangement, om Arvid Hanssens viseforfatterskap og om tilskuddsordninger i og for fritidsmusikklivet samt organisasjoner i musikklivet.

Vi skal også se på mulig samarbeid og konsertprogrammering for 2014.

Dokumenter for nedlasting

Kursbrosjyre arrangørseminaret juni 2013 ( Str = 154 Kb)