Årsmøte i Tromsø sø 13. mars 2016

Storgata 88, Tromsø  13.03.2016  kl.  16.00  Pris kr.  Gratis

Søndag 13 mars 2016 arrangerer vi årsmøtet vårt. Alle medlemmer som har betalt kontingent, kan møte med fulle rettigheter. Vi kan bidra med reisestøtte for de med lang reisevei, etter avtale. Etter møtet blir det middag og konsert.

Har du saker du vil ha behandlet, må de være oss ihende senest 29. februar.

Dokumenter for nedlasting

Årsmøteinnkalling Nordnorsk viseforum 2016 ( Str = 458 Kb)

Forslag til handlingsprogram 2017 NNV ( Str = 499 Kb)

Årsmelding for 2015 NNV ( Str = 1030 Kb)