Revy- og viseskrivekurs i Finnmark

Lakselv, Finnmark  10.10.2014  kl.  19.00  Pris kr.  700

I samarbeid med Fylkesrevyfestivalen i Lakselv og Finnmark musikkråd, inviterer Nordnorsk viseforum til revy- og viseskrivekurs med velkjente Ragnar Olsen og Svein-Hugo Sørensen som kursledere. Kurset har tidligere bl.a. vært arrangert i Kåfjord og Tromsø - med gode tilbakemeldinger..
Påmeldingsfrist 30. sept.

Mål og målgruppe
Kurset passer for alle som vil lære litt mer om skriving av revy-/visetekster. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper. Målet med kurset er at deltakeren skal få ei innføring i tekstskriving og lære noen prinsipper/verktøy for å lage tekst og/eller melodi.
Kurslederne vil under kurset dele sine erfaringer med tekstskriving, melodisetting, arrangering og presentasjon med kursdeltakerne, og gi dem en innføring i emnene. De vil få nyttige verktøy for tekstskriving både til revybruk og andre slags viser og hjelp til å sette melodi til teksten.

Ragnar Olsen har i hovedsak ansvaret for tekstskrivningen mens Svein-Hugo Sørensen jobber med melodisetting.

Arbeidsmåte
Kurset er lagt opp med både teori og praksis, med litt forelesning og mye gruppearbeid. Kurslederne veileder under gruppearbeidet med utgangspunkt i din bakgrunn og erfaring og det er derfor fint om du skriver litt om det på påmeldingsskjemaet. Hvis du vil og kan, er det fint om du tar med deg et instrument. De fleste tenker gitar i visesammenheng, men alle instrumenter kan brukes – kun fantasien begrenser. Det blir delt ut litt studiemateriell på kurset men ta med penn og papir.
Kurset arrangeres av Nordnorsk viseforum i samarbeid med fylkesrevyfestivalen Bløgg i Lakselv.

Dokumenter for nedlasting

LAST NED KURSBROSJYREN HER ( Str = 515 Kb)