Vellykket årsmøte og dialogmøte 2010

Vi hadde et vellykket møte i Harstad under FINN, med stort engasjement og mange gode ideer til aktiviteter framover.

Etter møtet ble årsmøtet gjennomført, og det nye styret ble: Merethe Klæboe, Frode-Hugo Antonsen, May-Tordis Simonsen, Ronny Trælvik og Åse Henriksen. Mangeårig styreleder Svein-Terje Olsen ønsket å fratre, men fortsetter som 1. vara.
Last opp referat fra dialogmøtet i Harstad under Festspillene:
Referat fra dialogmøtet
Årsmøtereferat