Årsmøte 2007

Nordnorsk viseforum er et regionforum av Norsk viseforum og har som hovedformål å være et interesseorgan for viseinteresserte i landsdelen.
Det nye styret i NNVF er:
•Svein-Terje Olsen, Sandnessjøen - leder
•Tone Stårås, Finnsnes - styremedlem
•Åse Henriksen, Vadsø/Tromsø - styremedlem
•Geir Stenersen, Tromsø - styremedlem

Nordnorsk viseforum gjennomførte årsmøte 4. juni 2007 i Tromsø. Det nye styret (Svein-Terje Olsen fra Sandnessjøen, Tone Storås fra Finnsnes, Åse Henriksen fra Vadsø og Geir Stenersen fra Tromsø) vedtok flg prioriterte oppgaver framover:

•kartlegging av visemiljøet
•informasjon
•medlemsverving
•kurstilbud og prosjekte
•tiltak initiert av Norsk viseforum.