Styret 2014 - 2016

Årsmøtet ble avholdt i mars 2014 og vi fikk to nye styremedlemmer, Sigbjørn Thomassen og Bjørn Vang.

Det nye styret for perioden 2014 - 2016, er.
- Styreleder Inger Strand, Sjøvegan
- An-Magritt Rypdal Sveen, Alta
- Geir Vildgren, Senjahopen
- Sigbjørn Thomassen, Alta
- Bjørn Vang, Harstad

1. vara May Tordis Simonsen, Tromsø
2. vara Wenche Thomassen, Tromsø

Bildetekst: Fra venstre Wenche, Sigbjørn, An-Magritt, Geir, Inger og May-Tordis