Administrasjonen

Troms musikkråd er sekretariat for Nordnorsk viseforum. Du treffer oss hos Tvibit i Parkgata 29, 3. etasje og vi har flg. kontaktinfo:

Nytt styre i Nordnorsk viseforum 2015

Nordnorsk viseforum avholdte årsmøtet sitt i Narvik fr. 13. mars 2015 i anledning Vinterfestuka i Narvik. Flere fra det sittende styret tok gjenvalg, og vi fikk et nytt styremedlem fra Nordland, musikeren Ær Ling - Erling Ramskjell.

Ny infobrosjyre om oss

Her finner du en oppdatert infobrosjyre om oss, hva vi gjør og hva vi har planer om. Det står litt om medlemsklubber og -arrangører mm. Last ned og les og ta gjerne kontakt med oss på tlf 776 55900 el 900 14065 hvis du lurer på noe.

Last ned Infobrosjyre (917 Kb)

Styret 2014 - 2016

Årsmøtet ble avholdt i mars 2014 og vi fikk to nye styremedlemmer, Sigbjørn Thomassen og Bjørn Vang.

Det nye styret for perioden 2014 - 2016, er.
- Styreleder Inger Strand, Sjøvegan
- An-Magritt Rypdal Sveen, Alta
- Geir Vildgren, Senjahopen
- Sigbjørn Thomassen, Alta
- Bjørn Vang, Harstad

Årsmøte 2012

Nordnorsk viseforums årsmøte 2012 blir avholdt i Harstad onsdag 27. juni, i forbindelse med vårt samarbeidsprosjekt med FINN samme dag; "Piaf på nordnorsk". Det er musikeren Britt Eva Løkkemo som synger Piaf, nå med tekster oversatt til nordnorsk av visekunstneren Ragnar Olsen.

Årsmøte 2011

Lørdag 8. oktober gikk Nordnorsk viseforums årsmøte av stabelen i Tromsø. Det startet kl.14.00 i egne lokaler i Storgata 88. Organisasjonen har hatt stor aktivitet siden 2010, med Sangløftet-prosjektet "Venteromsmusikk" i form av korsang og -øvelse på tre flyplasser i hele landsdelen, artistkurs for unge utøvere og sist men ikke minst; "Sjangerbataljen" - et samarbeid med Festspillene i Nord-Norge.

Vellykket årsmøte og dialogmøte 2010

Vi hadde et vellykket møte i Harstad under FINN, med stort engasjement og mange gode ideer til aktiviteter framover.

Årsmøte 2007

Nordnorsk viseforum er et regionforum av Norsk viseforum og har som hovedformål å være et interesseorgan for viseinteresserte i landsdelen.
Det nye styret i NNVF er:
•Svein-Terje Olsen, Sandnessjøen - leder
•Tone Stårås, Finnsnes - styremedlem
•Åse Henriksen, Vadsø/Tromsø - styremedlem
•Geir Stenersen, Tromsø - styremedlem