Æ - Erling Riibe Ramskjell i styret i Norsk viseforum

Landsmøtet i Norsk viseforum gikk av stabelen 9. april 2016 i Oslo, og Erling Riibe Ramskjell er nytt styremedlem. Erling, bedre kjent som artisten Æ, kommer fra Nord-Norge og er også styremedlem i Nordnorsk viseforum.

Han ble også valgt til nestleder i Norsk viseforum på det første konstituerende styremøtet.
Vi gratulerer og ønsker ham og resten av styret lykke til!

Tillitsvalgte i NVF:
Styreleder Birger Aasland, Østlandet (gjenvalg)
Per Arne Brunvoll, Østlandet (ikke på valg)
Marion Rodgers Løseth, Vestlandet (ikke på valg)
Erling Riibe Ramskjell, Nord-Norge (ny)
Peter Wemö, Sørlandet (gjenvalg)