Årsmøtet avholdt søndag 13. mars 2016

Nordnorsk viseforums årsmøte gikk av stabelen søndag 13. mars i Tromsø, og det ble valgt nytt styre! Musikeren Trine Strand og Eli Helene Johannessen ble nye styremedlemmer.

Ellers ble Anne Grete Seljebakk valgt inn som 2. vara og Steingrim Sneve som 3. vara og ny valgkomite ble Anne Grete Seljebakk, Sigbjørn Thomassen og Steingrim Sneve.

Tillitsvalgte for perioden 2016 - 2018, er:

Styret:
Inger Strand, viseklubben Baluba 2015 - 2017
An-Magritt Rypdal Sveen, Alta Gladsang - 2015 - 2017
Erling "Æ" Ramskjell, Likholmen musikkfront - 2015 - 2017
Trine Strand, viseklubben Saga 2016 - 2018 (NY)
Eli Helene Johannessen, viseklubben Baluba 2016 - 2018 (NY)


Vara:
1. vara May-Tordis Simonsen viseklubben Spelt 2015 - 2017
2. vara Anne Grete Seljebakk, viselubben Spelt 2016 - 2018 (NY)
3. vara Steingrim Sneve 2016 - 2018 (NY)

Valgkomite:
Anne Grete Seljebakk, viseklubben Spelt 2016 - 2018 (NY)
Sigbjørn Thomassen, viseklubben Spelt 2016 - 2018 (NY)
Steingrim Sneve 2015 - 2017

Revisor:
Tove Haugerudbråten 2015 - 2017