Syng ut og registrér sanglig aktivitet i mars!

KRAFTTAK FOR SANG oppfordrer dere til å bli med og dokumentér bredden og mangfoldet i norsk sangaktivitet. Her kan du registrere sangaktiviteter som foregår i perioden 6. til 20. mars 2016. Send inn dette skjemaet og du kan bli med i trekningen av en pengepremie på 2.500 kroner til organisasjonen din.

De ønsker at du registrerer hver aktivitet separat, selv om det er flere aktiviteter som foregår på samme dag.

Send skjemaet så snart du vet at aktiviteten vil bli gjennomført - og seinest 30. mars.

*Må fylles ut

Registrér aktiviteten her