Vil du være med på Visebølgen?

I oktober skal hele Nord-Norge ta visebølgen. Og vi oppfordere medlemmene våre å bli med! I uke 42, 12.-18.oktober, ønsker vi å få til markeringer i alle viseklubber og med visesangere i hele landsdelen – der du er/bor. Det kan være seg ordinære konserter eller at man spiller opp på steder der «folk treffes», kafeer, kjøpesentre, butikker, biblioteker, eldresenter, arbeidsplassen din, frivilighetssentraler osv..

Målet er å få ei markering av viser og å løfte frem visekunsten.

Nordnorsk Viseforum vil ha noen arrangementer langs hurtigruteleia, noen om bord på hurtigruta og vi går i land i Svolvær den 16.oktober og avslutter Visebølgen 2015 i Svolvær/Kabelvåg med viseskrivekurs og med fokus på utstilling som åpnes til minne om Jack Berntsen, hele landsdelens trubadur.

Vi ønsker sterkt at du kan bidra til Visebølgen! Vi ber om at de som planlegger arrangementer melder dette til oss på epost innen 1.september til : post@nordnorskviseforum.no.

Vi vil deretter lage en pressemelding og annonsere under slagordet «Visebølgen»
Alle som melder inn arrangement innen 1.september er med i trekningen av 3 pengepremier a 2000,-

Beste hilsen
Styret i Nordnorsk Viseforum

Bjørn Vang (Harstad)
Erling Ramskjell (Træna)
An-Magritt Rypdal Sveen (Alta)
Sigbjørn Innjord Thomassen (Alta)
Inger Strand (Sjøvegan)
May-Tordis Simonsen (Tromsø)

Anne Grete Seljebakk (Tromsø
sekretær