Nytt styre i Nordnorsk viseforum

Nordnorsk viseforum avholdte årsmøtet sitt i Narvik fr. 13. mars 2015 i anledning Vinterfestuka i Narvik. Flere fra det sittende styret tok gjenvalg, og vi fikk et nytt styremedlem fra Nordland, musikeren Ær Ling - Erling Ramskjell.ALLE TILLITSVALGTE:

Styret:
Inger Strand, Salangen, leder - gjenvalg
An-Magritt Rypdal Sveen, Alta - gjenvalg
Sigbjørn Thomassen, Alta/Tromsø - ikke på valg
Bjørn Vang, Harstad - ikke på valg
Erling Ramskjell, Træna - ny -

Varamedlemmer:
May-Tordis Simonsen, Tromsø, 1. vara - gjenvalg
Wenche Thomassen, Tromsø - ikke på valg
Trine Strand, Malangen - ikke på valg

Valgkomite:
Wenche Thomassen, Tromsø, ikke på valg
Terje Ramstad, Alta - ny
Steingrim Sneve, Narvik - ny

Revisor:
Tove Haugerudbråten, Kåfjord - gjenvalg