KOMP-tilskudd -søknadsfrist 10. februar

Da har Kulturdepartementet bekreftet at KOMP skal videreføres, og fortsatt administreres av Norsk musikkråd. Online søknadsfrist er åpnet, se øverst i menyen til høyre. KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.