Få et gratis lyd- og lyskurs

Har laget eller klubben din behov for et lyd- og lyskurs? Vi har KOMP-tilskudd fra Norsk musikkråd til å holde 1 til 2 kurs i år, og vil være behjelpelig hvis noen har behov for slike kurs. Dette gjelder medlemmene våre i hele Nord-Norge.

Ta kontakt med oss enten via melding eller post@nordnorskviseforum.no snarest, så arrangerer vi kurs uten at det koster dere noe!