Nye medlemmer i 2014

Vi opplever stor interesse for vår organisasjon og kan nå ønske Galleri Alta og Likholmen Musikkfront (Træna) hjertelig velkommen som nye medlemmer.

I 2013 fikk vi hele 8 nye innmeldinger: Dattera til Larsen, Forum for scenekunst, Perleporten Kulturhus og Seniorsangerne/Alta Gladsang fra Finnmark, Finsktango Festival, Foreningen Kulturslottet (Kråkeslottfestivalen) og U.L. Ulabrand fra Troms og Springflo fra Nordland, hovedsakelig arrangører.