Dokumentasjon av den nordnorske visebølgen

Nordnorsk viseforum har ei tid sett på muligheten av å få utgitt ei bok om den nordnorske visebølgen gjennom 40 år, og har nedsatt et utvalg med flere sentrale personer fra visemiljøet som jobber med saken. Arbeidet er i startgropa, og selv om vi sitter på en god del materiell, tar vi gjerne imot både bilder og annen dokumentasjon fra perioden.

Utvalget består av:

- Ola Graff, professor ved seksjon for kulturvitenskap, Universitetet i Tromsø og medlem i Nordnorsk visegruppe

- Tove Haugerudbråten, pensjonert seniorrådgiver fra musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø og en av de første styreledere i Nordnorsk viseforum

- Ragnar Olsen, visesanger og sentral aktør i visebevegelsen

- Inger Strand, styreleder i Nordnorsk viseforum og visesanger og arrangør av viseklubben Baluba

- Anne Grete Seljebakk, sekretær for Nordnorsk viseforum, daglig leder i Troms musikkråd og arrangør av viseklubben Spelt

Tanken er å nedsette ei styringsgruppe som så får hovedansvar å jobbe fram prosjektet.