Nytt styre i Nordnorsk viseforum 2014

På helgas årsmøte i Nordnorsk viseforum, ble det valgt to nye styremedlemmer mens tre ikke var på valg. Sigbjørn Thomassen fra Alta og Bjørn Vang fra Harstad kom inn som nye styremedlemmer for perioden 2014 - 2016.
Fra venstre: Wenche, Sigbjørn, An-Magritt, Geir, Inger og May-Tordis.


Styremedlemmer:
Leder Inger Strand, Sjøvegan (ikke på valg) 2013 - 2015
An-Magritt Rypdal Sveen, Alta (ikke på valg) 2013 - 2015
Geir Vildgren, Oslo (ikke på valg) 2013 - 2015
Sigbjørn Thomassen, Alta (ny) 2014 - 2016
Bjørn Vang, Harstad (ny) 2014 - 2016


Øvrige tillitsvalgte er:
1. vara May-Tordis Simonsen, Tromsø (gjenvalg) 2014 - 2015
2. vara Wenche Thomassen, Tromsø (ny) 2014 - 2016
3. vara Trine Strand, Malangen (ny) 2014 - 2016

Valgkomiteen:
Leder Wenche Thomassen, Tromsø (ny) 2014 - 2016
Line Grepperud Olsen, Bodø (ny) 2014 - 2016
Hans Gundersen, Narvik (ny i valgkomiteen) 2014 - 2015

Revisor:
Tove Haugerudbråten, Kåfjord (ikke på valg) 2013 - 2015


Dokumenter for nedlasting

Årsmelding for 2013 NNV vedtatt av årsmøtet ( Str = 890 Kb)