Tove Haugerudbråten presenterer NNVs historie

Tove Haugerudbråten, som var med i oppstarten av Nordnorsk viseforum, har samlet informasjon om de første årene til organisasjonen. I forbindelse med årsmøtet, vil hun presentere arbeidet hun har gjort så langt - noe vi gleder oss til!

Vi håper at dette kan være starten på en mer omfattende beskrivelse/utgivelse av Nordnorsk viseforums historie.