Årsmøte 16. mars 2014 i Tromsø

NNV arrangerer ordinært årsmøte søndag 16. mars 2014 i Tromsø, i våre kontorlokaler i Storgata 88. Valgkomiteen har fått kandidater til alle tillitsverv og trenger ikke flere innspill. Hvis du eller andre også har lyst på et styreverv, kan det skje via benkeforslag - ennå muligheter altså!
Les mer i vedlagte innkalling. Vi har også lagt ut forslag til årsmelding og handlingsprogram. Regnskap og budsjett deles ut på møtet.

Les mer i vedlagte innkalling.

Dokumenter for nedlasting

Årsmøteinnkalling ( Str = 231 Kb)

Valgkomiteens innstilling ( Str = 243 Kb)

Forslag til handlingsprogram 2015 ( Str = 429 Kb)

Forslag til årsmelding 2013 ( Str = 888 Kb)

Dagsorden ( Str = 391 Kb)