Nytt styre i Nordnorsk viseforum 2013

Søndag 24. november 2013 hadde Nordnorsk viseforum årsmøte og et nytt styre ble valgt. Sittende styreleder ønsket avløsning og som ny styreleder ble styremedlem Inger Strand fra Salangen valgt.

Det ble gjenvalg på Geir Vildgren og An-Magritt Rypdal Sveen og nye styremedlemmer ble Julie Willumsen fra Vesterålen og Lisa Lundberg fra Lakselv. Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen og takker for den store innsatsen fra de avgåtte; May-Tordis Simonsen, Frode-Hugo Antonsen og Hans Gundersen
May-Tordis og Hans er med videre som hhv 2. og 3. vara, samt nyvalgt Sigbjørn Thomassen som 1. vara.