Arrangørsamling i Tromsø juni 2013

Nordnorsk viseforum inviterer til arrangørseminar lørdag 8. juni i Tromsø, i forbindelse med avvikling av årsmøtet. Seminaret er åpent for alle – kulturarrangører av alle slag, og forelesere er Svein Spjelkavik, Arne Ivar Hanssen og Anne Grete Seljebakk.

De skal snakke om hhv markedsføring av arrangement, om Arvid Hanssens viseforfatterskap og om tilskuddsordninger i og for fritidsmusikklivet samt organisasjoner i musikklivet.
Vi skal også se på mulig samarbeid og konsertprogrammering for 2014.

Fint om dere sprer det til deres nettverk og legger ut info på websider mm.
Dette er det tredje arrangørseminaret i løpet av et år, og vi ser et økende behov for å samle og kurse arrangører.

PÅMELDING TIL SEMINAR OG ÅRSMØTE til post@nordnorskviseforum.no: INNEN 21. MAI 2013.