Arrangørseminaret Veiviseren i Malangen mars 2013

NNVF inviterer til viseseminaret "Veiviseren" helga 9.-10 mars på Malangen Brygger. Seminaret retter seg mot nye og gamle arrangører og Randi Johansen Perreau, Tove Haugerudbråten, Trine Strand, Audun Reithaug, May-Tordis Simonsen, Inger Strand, An-Magritt Rypdal Sveen og Anne Grete Seljebakk skal snakke om temaer som kulturens rolle når man det det virkelig røyner på, historisk tilbakeblikk på NNVF, presentasjon av nye og gamle klubber, om Norsk viseforum, om motivasjon, ideutvikling og produksjon, tradisjonsmusikk, økonomi, organisering og tilskuddsordninger mm.

Til nå har vi 16 deltakere fra Troms og Finnmark, og det er plass for flere! Det er påmeldt representanter for 4 etablerte klubber og flere som vi håper skal bli motivert til å etablere klubb!!
Brosjyre kan lastes opp her.