Barn av regnbuen på torget

Torsdag 6. april 2012 markerte barn og voksne sin motstand mot terroristen ABB ved å synge Lillebjørn Nilsens "Barn av regnbuen" på stortorget i Tromsø.

Bakgrunnen for allsangen, som ble gjennomført i mange norske byer klokken 12.00 i dag på initiativ av Ingeborg Tennes, er at terrorsiktede i Oslo tingrett holdt fram sangen som et eksempel på marxistisk indoktrinering av barn. ITromsø skriver at aksjonen samlet flere hundre mennesker. Musiker Lillebjørn Nilsen ledet selv an i allsangen på Youngstorget i Oslo.