Nytt styre i Nordnorsk viseforum 2012

Nordnorsk viseforum har avholdt sitt årsmøte og valgt et nytt styre som representerer hele landsdelen:
Styreleder May-Tordis Simonsen (Tromsø) Styremedlemmer: Frode-Hugo Antonsen (Harstad)
An-Magritt Rypdal Sveen (Alta)
Hans Gundersen (Narvik) og
Geir Vildgren (Senjahopen).

Varamedlemmer:
1. vara Inger Strand (Sjøvegan),
2. vara Åse Henriksen (Tromsø/ Vadsø) og
3. vara Svein-Terje Olsen (Sandnessjøen).

Gratulasjoner til de nye tillitsvalgte og en stor takk for innsatsen til de som gikk ut av styret!

Bildetekst: Fra venstre: Frode-Hugo Antonsen, Inger Strand, May-Tordis Simonsen, Ragnar Olsen, An-Magritt Rypdal Sveen, Geir Vildgren, Anne Grete Seljebakk (admin) og Åse Henriksen.